Χρωματα βιομηχανικα

STANCOLAC

860 EPOX PRIMER (ΑΝΕΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ)

Το 860 Epox Primer (Solvent Free) είναι εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, άνευ διαλύτου για την προετοιμασία δαπέδων τσιμέντου επαγγελματικών και βιομηχανικών χώρων, πισίνας, βιομηχανικών εγκαταστάσεων από μπετόν κ.α. Παρουσιάζει πολύ καλή πρόσφυση και υψηλή διεισδυτικότητα. Διεισδύει στο τσιμέντο, κλείνοντας τους πόρους του, με αποτέλεσμα να το προστατεύει για μεγάλο χρονικό διάστημα από το νερό, τα όξινα και τα αλκαλικά διαλύματα και να προάγει τις μηχανικές του ιδιότητες. Δεν περιέχει διαλύτες, συνεπώς μπορεί να εφαρμοστεί σε χώρους με ανεπαρκή αερισμό. Το 860 Epox prime (Solvent Free) αποτελεί μέρος της σειράς των ασταριών για βιομηχανικά δάπεδα της STANCOLAC, μιας σειράς που έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρει υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει εξαιρετική προστασία και αισθητικό αποτέλεσμα.