Τεχνοτροπιες

OSAKA

Osaka Madreperla

Τεχνοτροπια Madreperla 2,5L. Καλυπτικότητα 28 m² ανα συσκευασία
Σε 9 αποχρώσεις
 
Συσκευασία: 
Χρωματολόγιο: 
MADREPERLA No1
MADREPERLA No11
MADREPERLA No12
MADREPERLA No3
MADREPERLA No4
MADREPERLA No5
MADREPERLA No7
MADREPERLA No8
MADREPERLA No9