Τεχνοτροπιες

DUROSTICK

LUSSO D’ORO BASE DΙ COLORΙ

Ακρυλική ειδική βάση για τη δημιουργία πατίνας με το σύστημα τεχνοτροπίας ακρυλικού βερνικιού DECOLUX, με ενσωματωμένες χρωστικές LUSSO D’ORO. Εφαρμόζεται σε μαρμαροσοβά, γυψοσοβά, ξύλο, ασταρωμένο μέταλλο, πολυστερίνη, κεραμικό, γυαλί κ.ά. Δεν επηρεάζεται μετά την πάροδο 24 ωρών από την επικάλυψή του με βερνίκια βάσεως διαλύτου.


Κατανάλωση     1kg/6-8m2 ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Συσκευασία   1kg.