Τεχνοτροπιες

DUROSTICK

LUSSO D’ORO

Πρόσθετα ανάμειξης με το διακοσμητικό βερνίκι DECOLUX. Αποδίδει αποχρώσεις σε χρυσό, ασήμι και χαλκό. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους. Συνδυαζόμενα με το LUSSO D’ORO BASE DI COLORI δημιουργούν εξαιρετικές πατίνες. Εφαρμόζεται και με επίπαση σε νωπές επιφάνειες πατητής τσιμεντοκονίας (DS-250, DS-252 FLEX, DS-256 FLEX VELVET) καθώς και σε διακοσμητικούς στόκους τεχνοτροπίας (MATIZ Stucco Decorativo, STUCCO VIVERE).

Κατανάλωση:
• Για επίπαση: Ανάλογα με τις αισθητικές απαιτήσεις της εφαρμογής.
• Ως πρόσθετο: Ένα φιαλίδιο για κάθε 750ml βερνικιού DECOLUX καλύπτουν 5-7m²/στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες
επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά τους.

Συσκευασία   70ml.