Τεχνοτροπιες

BERLING

HOBBY CRACKLE GLAZE

Διακοσμητικό
Οδηγία Ε.Ε. 2004/42/EU VOC

Κρακελέ τεχνοτροπία.
Απόδοση: 6-8m²/λίτρο ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και το εργαλείο βαφής.