Τεχνοτροπιες

OSAKA

ΑΣΤΑΡΙ FONDO OPACO

Ασταρι Fondo Opaco με χαλαζιακή άμμο σε λευκό χρώμα.Καλυπτικότητα 8 m²/L.
 
Συσκευασία: 
Συσκευασία 0,75L
Συσκευασία 2,5L
Συσκευασία 10L