Στοκοι

DUROSTICK

STUCCO VIVERE

Έτοιμη προς χρήση, λευκή πάστα, κατάλληλη για τη δημιουργία τεχνοτροπιών. Εφαρμόζεται σε τοίχους και ταβάνια σπατουλαριστά, καθώς και σε ασταρωμένες με AQUAFIX γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σε ήδη βαμμένες, αλλά και σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες, ξύλινες πόρτες, παλαιά έπιπλα, πάγκους, καναπέδες, τραπέζια, κρεβάτια, τζάκια, κολόνες κ.ά.


Κατανάλωση 1kg/2-3m², στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Συσκευασία   1kg, 5kg.