Στοκοι

DUROSTICK

MATIZ Stucco Decorativo

Λεπτόκοκκο, πολυμερικό, λευκό κονίαμα, κατάλληλο για τη δημιουργία τεχνοτροπιών σε εσωτερικούς χώρους. Τοίχοι και ταβάνια από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν, αλλά και ξύλινες επιφάνειες αποτελούν ιδανικά υποστρώματα εφαρμογής. Εύκολο στην εφαρμογή. Δεν σκάει και δεν ρηγματώνει. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CS II/WΟ κατά EN 998-1.