Σπρευ - Graffiti

COSMOSLAC

ZINC MAXIMUM

Το ZINC MAXIMUM έχει υψηλή περιεκτικότητα σε
ψευδάργυρο. Προσφέρει αντισκωριακη καθοδική
προστασία για όλες τις μεταλλικές κατασκευές.
Είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την επιδιόρθωση και
συντήρηση ‘’λευκών’’ μετάλλων και επιφανειών
θερμού γαλβανισματος. Είναι κατάλληλο για
δεξαμενές, μεταλλικά σιλό, σωληνώσεις.