Σπρευ - Graffiti

COSMOSLAC

ZINC ALU

Ζινκ ανοικτής και πιο λαμπερής απόχρωσης.
Προσφέρει αντισκωριακη καθοδική προστασία για
όλες τις μεταλλικές κατασκευές. Είναι καλός αγωγός
του ηλεκτρισμού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την επιδιόρθωση και συντήρηση ‘’λευκών’’
μετάλλων και επιφανειών θερμού γαλβανισματος.