Σπρευ - Graffiti

COSMOSLAC

ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟ ΣΠΡΕΙ

Επαγγελματικής χρήσης σπρέι για προσθήκη χρώματος αυτοκινήτου.
Περιέχει μόνο αέριο και διαλύτη.