Σπρευ - Graffiti

COSMOSLAC

NEAΣ ΓΕΝΙΑΣ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΑ

Τα νέας γενιάς φθορίζοντα ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό
γιατί πλέον καλύπτουν με ένα χέρι οποιαδήποτε επιφάνεια
και μας γλιτώνουν από τις χρονοβόρες διαδικασίες του ασταρώματος
και των πολλαπλών χεριών χρώματος που ισχύουν μέχρι τώρα.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κερδίζουμε και χρόνο αλλά και χρήματα.
Τέλος τα νέας γενιάς φθορίζοντα έχουν εύκολο και προοδευτικό ψεκασμό
με αποτέλεσμα να μη τρέχουν και να προσφέρουν απίστευτη ευκολία.Διατίθεται σε 4 χρωματα.