Σπρευ - Graffiti

COSMOSLAC

ΓΡΑΣΣΟ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

Ειδικό κολλώδες λιπαντικό για τη λίπανση και την προστασία αλυσίδων,
γραναζιών και μηχανημάτων. Ιδανικό για μηχανές και ποδήλατα.