Σπρευ - Graffiti

COSMOSLAC

ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Υπόστρωμα το οποίο εφαρμόζεται σε κάθε μεταλλική
επιφάνεια για να την προστατέψει από την σκουριά
αλλά και για να προσδώσει καλύτερη πρόσφυση
στα χρώματα που θα εφαρμόσουμε έπειτα.
Σε 4 αποχρώσεις.