Σπρευ - Graffiti

COSMOSLAC

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Σπρέι ειδικής σύνθεσης για την βαφή αλουμινένιων επιφανειών.
Η λευκή του απόχρωση είναι εναρμονισμένη με την απόχρωση
ηλεκτροστατικής βαφής στις κατασκευές αλουμινίου.
Εφαρμόζεται και σε άβαφες επιφάνειες.