Σπρευ - Graffiti

COSMOSLAC

ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Επιτυγχάνει αξιόπιστη και γρήγορη εκκίνηση του κινητήρα σε συνθήκες
κρύου και υγρασίας. Κάνει την μπαταρία να διαρκεί περισσότερο
και προλαμβάνει την πρόωρη φθορά της μίζας.