Καθαριστικα & Προστατευτικα

DUROSTICK

DUROSTICK D-14

Αποτελεσματικό αποφρακτικό, άμεσης δράσης που απαλλάσσει από χρήση ατσαλίνας ή άλλες δαπάνες απόφραξης. Ξεβουλώνει νιπτήρες, μπανιέρες, νεροχύτες και λεκάνες, διαλύοντας συσσωρευμένα λίπη, πουρί, τρίχες, χαρτιά και πανιά. Απαραίτητη η λήψη όλων των προστατευτικών μέτρων, όπως αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης.


Κατανάλωση    500-1800gr, ανάλογα με τη διάμετρο των σωλήνων και το βαθμό συσσώρευσης ρύπων.

Συσκευασία    900gr, 1800gr.