Καθαριστικα & Προστατευτικα

Autosol Gold & Silver

Εξαιρετικά απαλός τύπος για τη στίλβωση και τη συντήρηση χρυσού, αργύρου και άλλων πολύτιμων μετάλλων.

Προστατεύουν από τη διάβρωση και την αμαύρωση!