Καθαριστικα & Προστατευτικα

FAREN

100 USI

Ισχυρότατο πολυκαθαριστικό για όλες τις επιφάνειες. Αποτελεσματικότατο αν χρησιμοποιηθεί στις προτεινόμενες αραιώσεις.