Ειδικα υλικα - ειδικες χρησεις

STANCOLAC

T-600 STANCOTHERM

Διάφανο πυράντοχο βερνίκι, 2 συστατικών βάσεως νερού, κατάλληλο για την προστασία ξύλινων επιφανειών από το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Εφαρμόζεται εύκολα και είναι κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες ξύλου κάθε είδους, καθώς και για επιφάνειες παραγώγων φυσικού ξύλου.
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο, εγκεκριμένο από την πυροσβεστική υπηρεσία (κλάση Β1 κατά DIN 4102-1:1998-05 και κλάση B-s1,d0 κατά ΕΝ 13501-1:2007, 450g/m2).
Το T-600 STANCOTHERM αποτελεί μέρος της σειράς STANCOTHERM της STANCOLAC, μιας σειράς που έχει σχεδιαστεί προκειμένου να ικανοποιήσει την αυξανόμενη ανάγκη για την πυροπροστασία των ξύλινων κατασκευών. Προσφέρει υψηλής ποιότητας πιστοποιημένη προστασία και το προϊόν έχει καταστεί μια άριστη λύση για επαγγελματίες και ιδιώτες.