Ειδικα υλικα - ειδικες χρησεις

STANCOLAC

T-500 STANCOTHERM

Πυράντοχο ταχυστέγνωτο διογκούμενο χρώμα μετάλλων, ενός συστατικού, ακρυλικής βάσης. Σχεδιασμένο για την αντιπυρική προστασία μεταλλικών κατασκευών.
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο κατά UNE EN 1363-1:2000, UNE ENV 13381-4:2002 και UNE ENV 13381-8:2010.
Το T-500 STANCOTHERM είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να πληρεί όλα τα απαραίτητα κριτήρια και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και των πιο απαιτητικών έργων. Εφαρμόζεται εύκολα και προτιμάται από τους επαγγελματίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προσφέρει υψηλής ποιότητας πιστοποιημένη προστασία και έχει καταστεί μια άριστη λύση για επαγγελματίες και ιδιώτες.