Ειδικα υλικα - ειδικες χρησεις

STANCOLAC

T-400 STANCOTHERM

Υδατοδιαλυτό, ταχυστέγνωτο, διογκούμενο πυράντοχο χρώμα τοίχου-τσιμέντου, ενός συστατικού. Χρησιμοποιείται για την αντιπυρική προστασία επιφανειών τοίχου, μπετόν και τσιμέντου και έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προστατεύει από την πιθανότητα να ξεσπάσει πυρκαγιά.
Πιστοποιημένο από Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου UNE EN 13501-2:2000και UNE EN 1364-1:2000.
Το T-400 STANCOTHERM αποτελεί μέρος της σειράς STANCOTHERM της STANCOLAC, μιας σειράς που έχει σχεδιαστεί προκειμένου να ικανοποιήσει την αυξανόμενη ανάγκη για την πυροπροστασία των επιφανειών τσιμέντου. Προσφέρει υψηλής ποιότητας πιστοποιημένη προστασία και έχει καταστεί μια άριστη λύση για επαγγελματίες και ιδιώτες.