Διαλυτικα

ΧΡΩΤΕX

PRERUST

Υδατοδιαλυτό προϊόν, ειδικό για τη διάλυση και αφαίρεση της σκουριάς από μεταλλικές επιφάνειες ή μωσαϊκά και μάρμαρα. Μετά την εφαρμογή του, ακολουθεί καλό πλύσιμο της επιφάνειας και εφαρμογή αντισκωριακού ασταριού και τελικού χρώματος. Εφαρμόζεται ανάλογα με την έκταση της σκουριάς μία ή περισσότερες φορές.

Μέθοδος εφαρμογής: πινέλο, βούρτσα.
Αραίωση: έτοιμο για χρήση σε μεταλλικές επιφάνειες. Για εφαρμογή σε μωσαϊκά και μάρμαρα αραιώνεται τουλάχιστον 50% με νερό.