Διαλυτικα

DUROSTICK

DUROSTICK THINNER 201

Αραιωτικό, για αποκλειστική χρήση σε εποξειδικά συστήματα 2 συστατικών και για τον καθαρισμό των εργαλείων εφαρμογής τους. Αποτελείται από μείγμα αρωματικών υδρογονανθράκων και γλυκολών.Κατανάλωση
• 1-5% στο DUROEPOXY PRIMER  
• 5-10% στο DUROEPOXY.

Συσκευασία       1lt.