Διαλυτικα

DUROSTICK

DUROSTICK THINNER 101

Αραιώνει όλα τα βερνικοχρώματα, βελατούρες, αστάρι διαλύτου, αποτρέποντας τις πρόσθετες φυσαλίδες. Καθαρίζει ρολά και πινέλα. Χρησιμοποιείται και για τον επιμελή καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών στις οποίες πρόκειται να συνεχίσουμε με αστάρωμα ή βαφή.


Κατανάλωση   50-100 ml/lt βερνικοχρώματος

Συσκευασία  400ml,750lt, 4lt, 15lt.