Διαλυτικα

ΑΣΕΤΟΝ

Ασετόν 100% 

Υψηλής καθαρότητας ακετόνη για καθαρισμό επιφανειών και ειδικών χημικών.
Ενδύκνυται για αραίωση και καθαρισμό πολυουρεθανικών υλικών