Διαλυτικα

VERNILAC

4099

Το 4099 είναι διαλυτικό κατάλληλο για την αραίωση υποστρωμάτων, βερνικιών και χρωμάτων πολυουρεθάνης. Είναι γρηγοροεξάτμιστο και χρησιμοποιείται συνήθως άνοιξη, φθινόπωρο ή χειμώνα σε αντικείμενα μικρού ή μεσαίου μεγέθους όταν η θερμοκρασία του χώρου βαφής είναι από 150C έως 240C περίπου.