Ασταρια

DUROSTICK

DUROSTICK ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ

Ιδανικό υπόστρωμα υδατικής διασποράς, για κάθε υδατοδιαλυτό βερνικόχρωμα. Απλώνει ομοιόμορφα, δουλεύεται και τρίβεται εύκολα, έχει πολύ μεγάλη καλυπτικότητα και στεγνώνει γρήγορα. Άοσμη. Εφαρμόζεται σε στοκαρισμένες ξύλινες επιφάνειες σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά και γυψοσανίδες. Συνιστάται για παιδικά δωμάτια, νοσοκομεία, σχολεία κλπ. Kατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Κατανάλωση 1lt/10-12m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Συσκευασία 750ml, 2,5lt.