Ασταρια

DUROSTICK

DUROSTICK ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ

Aλκυδικής βάσης, κατάλληλο για την ιδανική προετοιμασία των επιφανειών που πρόκειται να βαφούν με αλκυδικά χρώματα. Προσφύεται σε ξύλινες επιφάνειες και τοίχους, έχει μεγάλη καλυπτικότητα, δουλεύεται, απλώνει και τρίβεται εύκολα. Εφαρμόζεται σε νέες ή παλαιές στοκαρισμένες ξύλινες επιφάνειες (πόρτες, παράθυρα) καθώς και σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες από μαρμαροσοβά και γυψοσανίδα.


Κατανάλωση   1lt/10-12m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Συσκευασία    750ml, 2,5lt.