Ασταρια

ΧΡΩΤΕX

ADHEX

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών για μη σιδηρούχες επιφάνειες (αλουμίνιο, γαλβανιζέ λαμαρίνα, πλαστικοί σωλήνες) καθώς και σε σιδηρούχες, αν κριθεί σκόπιμο. Εφαρμόζεται σε μία λεπτή στρώση και δημιουργεί άριστες συνθήκες πρόσφυσης για το σύστημα βαφής που ακολουθεί.
Μέθοδος εφαρμογής: πιστόλι.
Στέγνωμα-Επαναβαφή: 30 λεπτά.
Αραίωση: διαλυτικό Α-1100, περίπου 40-60%.
Απόδοση: 10±1 m²/Lt, για πάχος ξηρού φιλμ περίπου 10μm.