Αντισκωριακα

ΧΡΩΤΕX

METALGAL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εφαρμόζεται σε σιδηρές επιφάνειες, όπως σωληνώσεις, μεταλλικές κατασκευές, κ.λπ., προκειμένου να τους παρέχει πλήρη και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία (ψυχρό γαλβάνισμα).
Απόχρωση: γκρι.
Μέθοδος εφαρμογής: πινέλο ή πιστόλι.
Στέγνωμα: Στεγνό σε βάθος:1.5-2 ώρες.
Αραίωση: έως 5% κ.ό. με Διαλυτικό Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ.
Απόδοση: 9±1 m²/Lt, ανά στρώση.