Αντισκωριακα

DUROSTICK

DUROSTICK ΜΙΝΙΟ ΦΥΣΙΚΟ

Το παραδοσιακό φυσικό μίνιο. Παρέχει υψηλή καλυπτικότητα, ελαστικότητα, πρόσφυση, πλήρη προστασία στα μέταλλα από την οξείδωση και ιδιαίτερη αντοχή στην υγρασία. Για προστασία σιδερένιων εκτεθειμένων κατασκευών όπως εξωτερικά κάγκελα, πόρτες, κάσες κουφωμάτων και λαμαρίνες πλοίων. Ως υπόστρωμα, προστατεύει από τη σήψη το σκελετό και τα βρεχόμενα ξύλινα μέρη των σκαφών.


Κατανάλωση  1kg/5-8m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Συσκευασία   1kg, 5kg.