Αναλωσιμα

ΖΗΤΑ

ΣΕΙΡΑ 817 TEXTURE ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ειδικό ρολό βαφής, κατάλληλο γιο επαγγελματική χρήση, από δέρμα προβάτου MERINOS. Είναι ιδωίιερα αποτελεσματικά για βάφιμο οε σπατουλαριαμένες επιφάνειες.