Αναλωσιμα

ΖΗΤΑ

ΣΕΙΡΑ 700 ΜΠΑΤΑΝΟΒΟΥΡΤΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βούρτσα βαφής, τοποθετείται σε κοντάρι, με ξύλινο στέλεχος και ίνες από ΡVC. Κατάλληλη για βάψιμο με υδρόχρωμα, ασβέστη και πίσσα.