Ακρυλικα χρωματα

TRILAC BY PPG

100% Ακρυλικο χρωμα - Modacryl Ext

Περιγραφή
 Ακρυλικό χρώμα προστασίας 100% με υψηλή απόδοση και αντοχή σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Ιδιότητες
Συνιστάται για όλες τις κατάλληλα προετοιμασμένες οικοδομικές επιφάνειες όπως σοβάς, γυψοσανίδα, σπατουλαριστοί τοίχοι, νοβοπάν, κλπ. 
Προστατεύει από τη διείσδυση του νερού ενώ παράλληλα χαρακτηρίζεται από πολύ καλή υδρατμοδιαπερατότητα.  
Για άριστη συμπεριφορά του συστήματος χρησιμοποιούνται τα αστάρια Falfix ή Silicone primer

Αραίωση
Με νερό έως 5% μόνο για την πρώτη επίστρωση                        
Απόδοση: 
~ 12m2 ανά επίστρωση