09 Ιανουαριου 2019

Τοπικό εξάνθημα αλάτων και αποσάθρωση σε βαμμένη επιφάνεια