08 Ιανουαριου 2019

Ρωγμές στην πλάκα σκυροδέματος