Στεγανωτικα

DUROSTICK

Waterproof Epoxy Primer Aqua

Υδατοδιαλυτό εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, με ισχυρή πρόσφυση σε μη απορροφητικά υποστρώματα και τσιμεντοειδείς επιφάνειες. Συνιστάται όπου η παρουσία διαλυτών είναι ανεπιθύμητη ή πρέπει να αποφευχθεί. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πορώδη και μη, ελαφρώς υγρά υποστρώματα, χωρίς όμως λιμνάζοντα νερά. Το WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA σταθεροποιεί απορροφητικές επιφάνειες σκυροδέματος, μειώνοντας τη δημιουργία σκόνης. Εφαρμόζεται επάνω σε παλαιά ασφαλτόπανα, κεραμικά πλακίδια, μεταλλικές επιφάνειες και παλαιές ακρυλικές ή πολυουρεθανικές επιστρώσεις, αρκεί να είναι καλά αγκυρωμένες. Ακολουθεί η εφαρμογή του στεγανωτικού πολυουρίας WATERPROOF 500. Ο συνδυασμός του WATERPROOF EPOXY PRIMER AQUA με το στεγανωτικό WATERPROOF 500 συμβάλλει στη μακροχρόνια αντοχή της στεγάνωσης. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές όπου εμφανίζεται ανερχόμενη υγρασία ή αρνητική πίεση (δάπεδα, πισίνες, δεξαμενές, θεμέλια κλπ.). Κατατάσσεται ως SR-B2,0 σύμφωνα με το πρότυπο EN 13813.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση 125gr-150gr/m2 ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την αραίωση.
Συσκευασία 4kg (A 3kg + B 1kg)