Στεγανωτικα

BASF

MASTER SEAL 581

Tτσιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανοποιητικό κονίαμα ενός συστατικού. Κατάλληλο για θετικές και αρνητικές πιέσεις. Κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.