Σφραγιστικα

DUROSTICK

DUROFLEX-PU MARINE ADHESIVE

Μεγάλης μηχανικής αντοχής, ανθεκτική στο θαλασσινό νερό, στα όξινα ή αλκαλικά καθαριστικά, καθώς και στα πετρελαιοειδή. Yψηλή αντίσταση στην κρούση και σε θερμοκρασιακές μεταβολές. Κατάλληλη για τη συγκόλληση επενδύσεων από TEAK ή IROCO σε GEL COAT σκαφών, χωρίς αστάρι. Προτείνεται η εφαρμογή του ελαστικού σφραγιστικού MS-POLYMER MARINE για τη σφράγιση των αρμών ξύλινων καταστρωμάτων μετά την εφαρμογή του DUROFLEX-PU MARINE ADHESIVE.