Σφραγιστικα

BISON

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ 30'

Υψηλής ποιότητας ελαστική ακρυλική μαστίχη, είναι κατάλληλη για τη στεγανοποίηση αρμών χαμηλής και υψηλής κινητικότητας, ρωγμών και κενών. Μπορεί να βαφεί μετά από 30 λεπτά. Άψογη πρόσφυση σε όλα τα οικοδομικά υλικά.