Μεμβρανες - γαζες

ADFORS

Vertex R51 – Υαλοπλεγμα για ενισχυση ελαστομερων

Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα ιδιαίτερα εύκαμπτο και με μικρό μάτι 2×2,3mm που χρησιμοποιείται από τους μονωτές για την ενίσχυση στεγανοποιητικών στρώσεων από εύκαμπτα τσιμεντοειδή ή ελαστομερή υλικά.