Μεμβρανες - γαζες

ADFORS

Vertex R131

Vertex R131 – Υαλόπλεγμα για θερμοπρόσοψη/εξωτερική θερμομόνωση

Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα των 160gr/m2 με μάτι 3,5×3,8mm για την ενίσχυση των θερμοπροσόψεων έναντι κρούσης και ρηγματώσεων.
Πιστοποιημένο κατά ETAG 004.
 Χαρακτηριστικά
Χρώμα: Λευκό
Βάρος: 160gr/m2
Άνοιγμα καρέ: 3,5×3,8m
Αντοχή εφελκυσμού: 2200N/5cm κατά μήκος και κατά πλάτος
Ρολό 50x1m
Παλέτα 1500m2