Μεμβρανες - γαζες

ADFORS

Vertex R117

Vertex R117 – Υαλόπλεγμα για θερμοπρόσοψη

Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα των 145gr/m2, με μάτι 4×4,5mm που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των θερμοπροσόψεων έναντι κρούσης και ρηγμάτωσης.
Πιστοποιημένο κατά ETAG 004.
Χαρακτηριστικά
Χρώμα: Λευκό
Άνοιγμα καρέ: 4×4,5mm
Αντοχή εφελκυσμού: 2100N/5cm κατά μήκος, 2200N/5cm κατά πλάτος
Ρολό 50x1m
Παλέτα 1500m2