Μεμβρανες - γαζες

ADFORS

VERTEX G-120

VERTEX G-120 – Υαλόπλεγμα για τσιμεντοκονίες / γαρμπιλομπετόν

Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα με μεγάλο μάτι 40x40mm που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση στρώσεων από τσιμεντοκονίες και γαρμπιλομπετόν αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά δομικά μεταλλικά πλέγματα.
Χαρακτηριστικά
Βάρος: 145gr/m2
Χρώμα: Μπλε
Άνοιγμα καρέ: 40x40mm
Αντοχή εφελκυσμού: 30KN/m

Ρολό 50x1m
Παλέτα 750m2