Μεμβρανες - γαζες

MASTERNET

Masternet Pro 165GR

Masternet Pro – Υαλόπλεγμα Θερμοπρόσοψης

Αλκαλίμαχο ευρωπαϊκό υαλόπλεγμα θερμοπρόσοψης με μάτι 4x4mm και βάρος 165gr/m2.
Πιστοποιημένο κατά ETAG.
Χαρακτηριστικά
Βάρος: 165gr/m2
Χρώμα: Λευκό
Άνοιγμα καρέ: 4×4mm
Αντοχή εφελκυσμού: 1750N/5cm κατά μήκος, 2000N/5cm κατά πλάτος
 
Ρολά 50x1m
Παλέτες των 1500m2