Μεμβρανες - γαζες

MACON

Ecofelt PES-SB

Ecofelt PES-SB – Πολυεστερικό γεωύφασμα

Πολυεστερικά, μη υφαντά γεωυφάσματα με άριστα μηχανικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά.
ΧΡΗΣΕΙΣ
Χρησιμοποιούνται σαν φίλτρο, ενίσχυση ή στρώση διαχωρισμού σε τομείς όπως:
• Οδοποιία
• Αποστραγγιστικά έργα
• Θεμελιώσεις
• Σιδηροδρομικά έργα
• Έργα προστασίας έναντι διάβρωσης
• Τοίχους υποστήριξης
• Φράγματα, κανάλια κλπ. ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΙΩΔΕΙΣ: Να καλύπτονται σε 15 ημέρες μετά την εφαρμογή τους.
Βάρη: 120, 150, 200, 300 gr/m2
Ρολό 100x2m
Ρολό 50x2m