Μεμβρανες - γαζες

DUROSTICK

DUROSTICK DS-230

Απαραίτητη για την ενίσχυση αρμών γυψοσανίδων και τσιμεντοσανίδων. Διασφαλίζει ανθεκτικές συναρμογές και αποτρέπει τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών ή σκασιμάτων. Ιδανική για τοπική ενίσχυση ρωγμών σε σκυρόδεμα. Κατά μήκος τοποθέτησή της σε αρμούς στη συμβολή δαπέδου και τοιχίων, πριν την επάλειψη με στεγανωτικά υλικά.


Συσκευασία Ρολό 5cmx20m, 5cmx90m.