Μεμβρανες - γαζες

DUROSTICK

DUROSTICK DS-1090

Προσφέρει σημαντική δομική ενίσχυση σε σοβάδες και λεπτές τσιμεντοκονίες, αποτρέποντας ρηγματώσεις. Ιδανικό για εφαρμογή σε σοβάδες και τσιμεντοκονιάματα που έρχονται σε επαφή με διαφορετικά δομικά στοιχεία π.χ. δοκάρι με τούβλο ή κολόνα με τούβλο, καθώς και για την ενίσχυση σημείων που διέρχονται ηλεκτρολογικά κανάλια.