Ασφαλτοπανα - Πισσες

BITUMIX

Ασφαλτικο χρωμα αλουμινιου Bitual

Το Bitual είναι ένα ασφαλταλουμίνιο, δηλαδή ένα μίγμα ασφάλτου και πιγμένων αλουμινίου.
Χρησιμοποιείται σαν τελική στρώση για την προστασία των ασφαλτικών στρώσεων από τις υπεριώδεις.
Παράλληλα δίνει μία ανακλαστικότητα που μειώνει την θερμική επιβάρυνση των κατασκευών.